Hvad er Leverandørservice?

Leverandørservice er til virksomheder, der har en tæt og regelmæssig samhandel med deres erhvervskunder.

Hvornår skal jeg bruge Leverandørservice?

Du kan bruge Leverandørservice når du har gentagne betalinger til samme kunde, og når du ønsker daglige faktureringer.

Hvordan fungerer Leverandørservice?

Du danner en opkrævning i dit økonomisystem og sender en leverance til Leverandørservice med de træk og/eller indsættelser, som Leverandørservice skal foretage på dine kunder.