Leverandørservice

Opret aftale

Her kan du ansøge om en ny Leverandørserviceaftale, så du kan automatisere betalinger fra dine erhvervskunder. Du skal bruge MitID Erhverv.

Forny aftale

Har du modtaget et brev fra os, at du skal forny din aftale. For at forny aftalen skal du opdatere oplysningerne om virksomheden og underskrive med MitID Erhverv.

Kontoændring

Har din virksomhed skiftet bank eller fået ny konto, kan du registrere kontoændringerne her. BEMÆRK: Kun for opkrævende virksomheder. Du skal bruge MitID Erhverv.

Underskriv ansøgning

Har du modtaget en email fra Leverandørservice, at du skal underskrive en ansøgning, skal du klikke her. For at godkende ansøgningen skal du underskrive den med din MitID Erhverv.

Send dokumenter

Har du behov for at eftersende dokumentation til din ansøgning, eller skal du indsende en manuelt signeret aftale, kan du indsende det her.

Hvad er Leverandørservice?

Leverandørservice er til virksomheder, der har en tæt og regelmæssig samhandel med deres erhvervskunder.

Hvornår skal jeg bruge Leverandørservice?

Du kan bruge Leverandørservice når du har gentagende betalinger til samme kunde, og når du ønsker daglige faktureringer.

Hvordan fungerer Leverandørservice?

Du danner en opkrævning i dit økonomisystem og sender en leverance til Leverandørservice med de træk og/eller indsættelser, som Leverandørservice skal foretage på dine kunder.